HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Cestyll, Caerau ac Ogofau 17 Hydref
Lluniau gan Arwel ar FLICKR