HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Y Carneddau o Fethesda 24 Mawrth


Lluniau gan Gerallt ar Flickr