HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Taith Dathlu 40 y Clwb Caernarfon i Lanrwst 3 Awst


Taith Dathlu Penblwydd Clwb Mynydda Cymru yn 40. Cerdded o Gaernarfon i Lanrwst dros Yr Wyddfa. Gadael Caernarfon am 4:00am a chyraedd Llanrwst am 6:00pm. 30 milltir a 5300 troedfedd o ddringo. 30 o gerddwyr wedi ymuno. Diolch i pawb am eu cwmni hwyliog,. Diwrnod i’w gofio!!!!

Adroddiad gan Dwynwen.

Lluniau gan Dwynwen ar FLICKR

Hanes gan Dwynwen ar Facebook