HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dathlu 40 yn Eisteddfod Llanrwst 5 Awst


Yn dilyn taith y dathliad ddydd Sadwrn y 3ydd o Awst, dathlwyd pen blwydd 40 Clwb Mynydda Cymru ar faes Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019. Roedd stondin gan y clwb drwy'r wythnos a sesiwn arbennig yn Y Babell Lên dan arweiniad Gerallt Pennant (llun uchod), gyda parti i ddilyn ar stondin y clwb.

Lluniau gan Aneurin a Iolo ar FLICKR

Stori a lluniau am Clwb Mynydda Cymru ar BBC Cymru Fyw