HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Yr Aran o Feddgelert 8 Medi
Lluniau gan Gerallt Pennant ar FLICKR