HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Yr Aran o Feddgelert 8 Medi
Lluniau gan Gerallt Pennant ar FLICKR