HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Tri chopa’r Eifl 21 Medi
Lluniau gan Raymond a Rhys Dafis ar FLICKR