HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Gallt yr Ogof a’r Foel Goch 14 Mawrth


Ar ddiwrnod cymylog a glawog, roedd yn braf canfod fod 23 wedi dod ynghyd yng Nghapel Curig. Ond er i ni weld enfys yn fwa perffaith dros ein llwybr wrth inni baratoi i gychwyn, codi calon i’n siomi wnaeth honno. O fewn rhyw chwarter awr o gerdded, roedd y cwmwl wedi cau amdanom a dim ond wrth ddod i lawr ganol p’nawn y cafwyd unrhyw olygfa. Cafwyd glaw di-baid hefyd, yn eithaf ysgafn am y rhan fwyaf o’r dydd ond yn drymach dros yr awr ddiwethaf.

Wedi mynd heibio’r Gelli, cartref y naturiaethwr hynod, Evan Roberts, dringwyd llethrau Cefn y Capel ac ymlaen drwy Fwlch y Goleuni cyn dringo’n serth i gopa Gallt yr Ogof (763 m). Llwyddwyd yno i ganfod cornel gysgodol i fwynhau cinio haeddiannol cyn mynd ymlaen dros ragor o dir gwlyb i ail gopa’r dydd, Foel Goch (805 m) – neu’r Foelgoch, mae’n debyg yn ôl ynganiad traddodiadol bugeiliaid lleol. Ar ddiwrnod braf, mae yma olygfa ragorol o wyneb dwyreiniol Tryfan ac o’r Glyder Fach.

Rhagor o dir gwlypach fyth oedd o’n blaenau wedyn wrth i ni gerdded i gyffiniau Llyn Caseg-fraith gan anelu am gopa Drws Nodded ac yna i lawr Braich y Ddeugwm, gyda Chwm Tryfan ar ein chwith a Chwm Gwern y Gof ar y dde at ffarm Gwern y Gof Isaf. Cymal olaf y dydd oedd y 4 km/2.5 milltir yn ôl i’r maes parcio ar hyd y llwybr sy’n dilyn hen ffordd yr Arglwydd Penrhyn, ffordd sy’n dyddio nol i’r cyfnod cyn adeiladu’r A5.

Y dau ddwsin namyn un fentrodd y tywydd gwlyb oedd Elen Huws, Paula a Gwyn Roberts, Keith Roberts, Buddug Morgan, Gaenor Roberts, Aneurin Phillips, Sue a Richard Roberts, Anet Thomas, Gwyn Williams (Chwilog), Stephen Williams, Gareth Wyn, Anne ac Iola Till, Alun ac Eirwen, Hilary a Chris, Edward Griffiths, Rhian Jones, Janet Buckles ac Eryl Owain.

Adroddiad gan Eryl.

Lluniau gan Aneurin ar FLICKR