HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Foel Goch 18 Tachwedd


Pentref bychan ddiarffordd ydi Llangwm. Y trigolion yn enwog yn bennaf am eu rhan yn rhyfel y degwm ac yn fwy diweddar am eu côr cerdd dant.

Hefo rhagolygon y tywydd yn gaddo gwynt cryf a glaw trwm doedd dim amser i din droi felly ar ôl ymgynull wrth yr eglwys dyma gychwyn reit gyflym ar y ffordd heibio Capel Croes ac i fyny Cwm LLan cyn dringo’r ffridd serth at giât y mynydd ac ymlaen at y bwlch rhwng Foel Goch a’r Oerddu.

Yma mae ffin y plwy ac mae wedi ei ddynodi hefo cyfres o feini Llanfor wedi ei naddu yn gywrain ar un ochr a Llangwm ar y llall.

Paned sydyn cyn dringo i’r copa. Ar ddiwrnod braf mae golygfeydd da o Arenig, y ddwy Aran a’r Berwyn i weld o’r copa, ond heddiw hefo’r glaw yn llorweddol a’r gwynt yn hyrddio roedd yn anodd gweld blaenau ein trwynau! Felly ymlaen i’r Garnedd Fawr. Y cymylau yn ychydig godi ac yr oedd yn bosib gweld y ffordd i lawr i Fwlch Greigwen. Cinio bach wrth Rhyd yr Ewig cyn dychwelyd i Langwm drwy Fuarth Aeddren ac ar hyd y lôn gefn.

Diolch i bawb a fentrodd allan yn yn y ddrycin.

I ddweud y gwir roedd wedi glawio gymaint fel ar ôl y daith aeth Buddug yn syth i Fetws y Coed i brynu trwsus glaw newydd!

Adroddiad gan Arwel

Lluniau gan Aneurin ar FLICKR