HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Pen y Gwryd, dros Moel Siabod i Fetws y Coed ac yna'r Cyfarfod a Chinio Blynyddol 11 Tachwedd


Wedi cymeryd y cyfrifoldeb am arwain taith diwrnod y Cyfarfod Blynyddol roedd gen i ddau nod, cael copa (gan mai clwb mynydda yda ni) a cyrraedd yn ôl mewn pryd i pawb gael ymbincio cyn y cyfarfod. Felly, dyma benderfynu ar daith o Ben y Gwryd, dros Moel Siabod i Betws-y-Coed a mynd ati i stydio r map i gael hyd i lwybrau.

Am unwaith roedd rhagolygon y tywydd yn addo diwrnod braf ac felly yr unig beth o ni n gorfod poeni amdano oedd amseru r daith. Bron iawn i Gwynfor Coaches rhoi sbanar yn y wyrcs cyn i ni gychwyn drwy newid eu amserlen a canslor bys 8:00 ond diolch i Elen am sbotio r newid ac i Tacsis Betws am gamu i r adwy.

Undeg pump nath gyfarfod a cael tacsi i Ben-y-Gwryd, Sandra, Arianell, Eryl, Gwyn Llanrwst, Catrin Meurig, Manon, Sioned, Anwen, Carys, Dylan, Sioned Llew, Keith Tân, Gaenor, Tegwen a fi. Yn ein cyfarfod yn Pen y Gwryd oedd Paula, Gwyn, Alice, Elen, Eirlys, Margiad a Gerallt i n gwneud yn griw o 22.

Efo r haul yn tywynnu ar Yr Wyddfa a i chriw dyma ddringo am Fwlch Rhiw r Ychen cyn dringo r fraich welltog i gopa Moel Siabod. Cafwyd y copa yn glir ac ar ôl y llun (neu ddau) hanfodol a tamaid i fwyta dyma gychwyn i lawr ar y llwybr sydd yn mynd o dan grib y Daear Ddu i Lyn y Foel. Cyn cyrraedd y llyn dyma ddilyn llwybr i lawr am y goedwig uwchben Dolwyddelan.

O r fan yma roedd ail hanner y daith yn cychwyn, taith oedd yn dilyn llwybrau amrywiol gan gynnwys Sarn Helen, y ffordd i Fryn Gefeiliau, ffyrdd coedwig ac ambell i ddarn nad oedd yn lwybr o gwbwl. Dyma lle, wythnos yn gynharach, roedd Gerallt wedi bod yn ymosod ar y mieri efo twca miniog (fel Indiana Jones) i hwyluso r daith. Daeth y llwybrau yma a ni allan ar yr A5 efo cwta hanner milltir i gerdded i gyrraedd y Royal Oak.

Nid yn unig oedda ni yn ôl mewn pryd i ymbincio roedd amser am beint yn Y Stablau gyntaf, y peint gorau yn ôl pawb. Wedyn cafwyd cyfarfod blynyddol llwyddiannus, swper hyfryd a noson hwyliog o sgwrsio, hel atgofion ac, ar ôl hanner nos, ambell i sialens ymarfer corff gan Gwyn.

Os na oeddech chi yno eleni, gofalwch rhoi r digwyddiad yn eich dyddiaduron at flwyddyn nesa…..

Adroddiad gan Dwynwen.

Lluniau o'r daith a'r cinio gan Gerallt Pennant ar FLICKR