HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cadair/Cader Idris 28 Hydref


Wedi bore o gerdded heb fawr ddim glaw, roedd y criw yn edrych ymlaen at ymlacio i fwynhau cinio yn y lloches ger copa Mynydd Moel . . . pan ddechreuodd fwrw’n drwm yn sydyn! Roedd yn wlyb a gwyntog wedyn hyd at gopa’r Gadair ond gwellodd y tywydd ar y llwybr i lawr dros Graig Cau i ni gael mwynhau’r olygfa o Dal-y-llyn a’r dyffryn hyd at Fae Ceredigion, er bod y copaon yn dal dan gwmwl.

Cerdded digon hamddenol gafwyd am y tri-chwarter awr cyntaf o’r maes parcio ym Minffordd ar hyd llwybr yr hen ffordd i fyny Cwm Rhwyddfor, yn union o dan yr A487. Pan gyrhaeddwyd y man lle mae’r llwybr yn ymuno â’r ffordd fawr y dechreuodd gwaith caletaf y dydd; dringo’r llechweddau glaswelltog di-lwybr serth iawn i gyrraedd ysgwydd Mynydd Gwerngraig. A’r tu cefn inni roedd y diafol yn cadw llygaid arnom o’i bulpud ar Graig y Llam!

Doedd fawr o ysbaid wedyn cyn dringo’n serth unwaith eto i fyny Gau Graig ac yna milltir o dir gwastad ond gwlyb dan draed cyn dringfa arall i gopa Mynydd Moel ac ymlaen wedyn am Ben-y-Gadair. Wedi oedi am ychydig funudau i dynnu lluniau, ymlaen â ni ar i lawr tua Craig Cau a’r niwl yn torri i ddatgelu golygfeydd trawiadol o Lyn Cau oddi atom, codi unwaith eto dros Graig Cwm Amarch a dilyn y llwybr arferol yn ôl i Finffordd – gan gymryd digon o ofal gan fod y cerrig yn dal yn wlyb a llithrig.

Pawb i lawr yn ddiogel ac yn fodlon eu byd (dwi’n meddwl?) wedi diwrnod eithaf heriol gyda Judith yn troi am Aberystwyth ond y pump arall (Sioned Llew, Eirlys, Sandra, Erwyn ac Eryl) yn cael cyfle i rhoi’r byd yn ei le a chyfle am beint o gwrw Cader ar y ffordd adref yn y Groes (Cross Foxes) – er mai paned mewn tebot bach del iawn oedd dewis un!

Adroddiad gan Eryl Owain.

Lluniau gan Sioned Llew ar FLICKR